Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 29 setembre 2020 Dia següent

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:00

Reunió

Reunió Equip DGIE

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:30

Reunió

per videoconferència Coordinadora AMPA Gandia

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Inaugura Jornada sobre innovació educativa de la Universitat de València

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:30

Reunió

Reunió videoconferencia Ajuntament Torrevieja

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i Fp i la secretaria autonòmica de Cultura i Esport.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

Reunió amb el Conseller i la secretaria autonòmica de Cultura i Esport.

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb el Conseller

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb Sub. Règim Económico, Cap Servei Selecc . i Gest. adm P. docent, Cap Servei Règim Jurídic P. docent i Cap Servei Gestió Patrimonial

València (València)

Directora General de Personal Docent

10:00

Reunió

Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:00

Reunió

representants de l'Associació Salvem 0-3 anys

València (València)

Director General de Centres Docents

11:00

Reunió

Associació SALVEM 0-3 centres d'Educació Infantil. Bo infantil

València (València)

Director General d'Esport

11:00

Reunió

Reunió amb President C. Rugbi Les Abelles

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Roda de premsa

Roda de premsa presentació de la exposició "Coronacrisis"

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Visita

al CEIP La Vallverda d'Elx

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:30

Reunió

per videoconferència Conservatori Professional de Música d'Utiel/Ajuntament d'Utiel / AMPA

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:30

Reunió

Reunió videoconferencia Ajuntament Monforte del Cid

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:00

Reunió

alcalde d'Albal

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

12:00

Reunió

Reunió amb el subdirector general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüise i el cap de servei de Promoció

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

12:00

Reunió

Reunió amb les Unitats Educatives Terapèutiques UET

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Presentació "Good Game II" - Planeta DEBUG. Escola Tècnica Superior de Tecnología i Ciències Experimentals. UJI

Castelló de la Plana (Castelló)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

12:40

Presentació

Presentació Mediterranean Epic 2021

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Mixta de Seguiment de CVML (Contracte Programa entre el Consell i la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació )

València (València)

Director General d'Esport

13:00

Reunió

Reunió Equip Grupo Unoporciento

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

13:00

Reunió

Reunió amb els centres de recursos d'educació especial

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació de l'Equip de Gabinet.

València (València)