Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 25 juny 2018 Dia següent

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal amb els/les Subdirectors/res Generals i els/les Caps dels Serveis de la direcció general

València (València)

Directora General de Salut Pública

12:00

Reunió

Reunió de per a la gestió d'alertes amb coordinadors veterinaris i inspectors

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

12:30

Reunió

Reunió del Patronat del Centre d'Investigació Príncep Felipe

València (València)

Directora General d'Eficiència i Règim Econòmic

12:30

Reunió

Reunió del Patronat del Centre de Recerca Príncep Felipe

València (València)

Directora General de Salut Pública

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Patronat FISABIO

València (València)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió setmanal Consell de Direcció.

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

17:00

Reunió

Reunió del Patronat de la Fundació d'Investigació Sanitària FISABIO

València (València)

Directora General d'Eficiència i Règim Econòmic

17:00

Reunió

Patronat de la Fundació per al Foment de la Recerca FISABIO

València (València)