Dia anterior dimecres, 4 juliol 2018 Dia següent

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de les Corts

València (València)

Director General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assistència al debat i votació del Projecte de Llei de la Generalitat per al foment de la Responsabilitat Social.

València (València)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

11:00

Reunió

Reunió Comissió de seguiment del Conveni amb la Diputació de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

12:00

Reunió

Reunió seguiment campanya Palaus Transparents de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació

12:30

Reunió

Reunió Secretària General Administrativa i Cap de Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària

València (València)