Dia anterior dilluns, 25 juny 2018 Dia següent

Director General de Fons Europeus

09:00

Inauguració

Inauguració del módul 1 del curs "Control de riscos en la gestió dels Fons Europeus"

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:00

Reunió

Reunió amb Observatori Intel·ligència Artificial.

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

10:00

Reunió

Despatx amb secretari general administratiu i cap de servei de compres

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:30

Reunió

Despatx amb l’equip de la Subdirecció General de Finançament autonòmic i Coordinació Financera

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:30

Reunió

Reunió amb C.Justicia, Adm. Pública R.Democrt.y Lib.Públicas.

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:00

Altres

Videoconferència sobre Revisió Estatuts Societat Pública.

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:30

Reunió

Reunió de treball amb Director General de Sector Públic, Modelo Económico i Patrimonio

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:30

Visita

Visita de la S.A. d'Hisenda a les nostres oficines del CSIRT.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

17:00

Reunió

Reunió amb empresari

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17:30

Reunió

Reunió amb el Cap de la Unitat Territorial de TRAGSA

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

19:30

Conferència

Cicle de Confèrencies en Commemoració del 40 aniversari de la Constitució, a càrrec de Dª Teresa Freixes Sanjuán.

València (València)