Dia anterior divendres, 1 febrer 2019 Dia següent

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:00

Reunió

Director gerent de FGV

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta seguiment Cátedra Cultura Territorial Valenciana

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Territorial d'Urbanisme Castelló

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

11:30

Visita

Visita obres rotonda a la CV-686. Accés a la urbanització Monterrey.

el Real de Gandia (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

11:30

Visita

Visita obres rotonda a la CV-686, accés a la urbanització Monterrey a Real de Gandia

el Real de Gandia (València)