Dia anterior dimarts, 7 març 2017 Dia següent

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

09:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de la Conselleria i els/les Directors/es Generals

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

11:30

Reunió

Reunió de coordinació amb els/les caps dels Serveis d'aquesta direcció general

València (València)

Directora General de Salut Pública

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité Tècnic de la Comissió d'Avaluació d'Impacte en Salut

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

16:00

Reunió

Reunió dels/de les Directors/res de la Xarxa de Fundacions d'Investigació

València (València)

Directora General de Salut Pública

16:00

Reunió

Reunió de treball amb el SDG de Promoció de la Salut i Prevenció

València (València)