Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 23 juny 2020 Dia següent

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Reunió

Reunión CSI (Comité de Seguridad de la Información

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

10:00

Reunió

Reunió coordinació amb S.A. de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

10:00

Reunió

Reunió periòdica de la SA de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic amb els DG

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

12:00

Altres

Reunió del Comité de Seguretat de la Informació

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:30

Reunió

reunió comité de seguretat de la informació

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Atenció primària i centres residenciales

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

16:30

Reunió

Videoconferència sobre el Plan de Vacacions i reforços d'estiu

València (València)