Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 4 setembre 2020 Dia següent

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Reunió

alcalde de Montajenos

Montanejos (Castelló)

Directora General d'Inclusió Educativa

12:00

Reunió

Reunió Associació de Directors de Centres d'Educació Especial Públics ADEEP, per videoconferència

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

12:30

Visita

Visita al Centre Privat Concertat d'Educació Infantil, Primària i Secundària "SANTA MARÍA".

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:30

Visita

Visita al Centre Privat Concertat d'Educació Infantil, Primària i Secundària "SANTA MARÍA" de València

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

16:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de valoració direcció IVAM

València (València)