Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 4 setembre 2020 Dia següent

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament i amb el Secretari Atonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Despatxe assumptes Fons Europeus

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Reunió

Despatxe assumptes Finançament Autonòmic i Política Financera

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

11:00

Reunió

Reunió de seguiment: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Reunió

Despatxe Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)