Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 26 març 2019 Dia següent

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada modificació LOTUP. Col·legi d'Advocats València

València (València)

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

11:00

Reunió

Reunió a la Sindicatura de Greuges

Alacant (Alacant)

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (cessament 16.05.2019)

12:15

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Visita a Bodeguetes Castelló

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

12:30

Reunió

Reunió seguiment posada en marxa del Pla d'agilitació tramitació urbanística

València (València)

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (cessament 16.05.2019)

18:00

Lliurament de Premis

LLiurament de Premis Mobilitat "Hui descansa el cotxe 2018"

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

18:00

Lliurament de Premis

Hui descansa el cotxe 2018

València (València)