Dia anterior dimecres, 30 gener 2019 Dia següent

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

09:45

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada "Una Llei per al finançament del transport públic".

Madrid (Madrid)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Territorial d'Urbanisme de València

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Patronat Fundació Valenciaport

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Infraestructures, Vertebració Social i Transport-Casa de la Cultura d'Alzira

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

130 Aniversari de la UGT. Jornada Infraestructures, vertebració social i transport

Alzira (València)

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada informativa: actuacions en matèria d'habitatge en la CV

Elx (Alacant)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

12:30

Reunió

Reunió de coordinació sotsdirectora urbanisme

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:30

Reunió

Reunió amb l'ajuntament de l'Alcudia de Crespins

València (València)