Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 29 gener 2019 Dia següent

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

08:30

Reunió

Reunió cap servei Avaluació Ambiental. Temes generals

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:00

Reunió

Es reuneix amb la Federació d'Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

09:00

Reunió

Reunió Ecopaisajes. Dic Callosa de Segura

València (València)

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (cessament 16.05.2019)

09:30

Conferència

Assistència al desdejuny-coloqui del Ministre de Foment

València (València)

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

10:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Participació al programa Al Ras d'À punt ràdio

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

10:30

Reunió

Reunió sotsecretari, SGA. Aprovació modificació NUT Dénia

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

11:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

11:00

Reunió

Reunió DGTIC. Pla d'agilització urbanística

València (València)

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (cessament 16.05.2019)

11:30

Visita

Visita a la rotonda de Museros

Museros (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

11:30

Visita

Visita obres: Millora seguretat vial i accessibilitat per a vianants, rotonda CV-32 a Museros

Museros (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

12:15

Reunió

Reunió Ajuntament Dénia. Correcció errades NUT

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta de la Cátedra Transport i Societat de la Universitat de València

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:30

Reunió

Reunió Comissió Mixta Càtedra Transport i Societat

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

16:30

Visita

Visita Fira CEVISAMA

València (València)