Dia anterior dimarts, 5 març 2019 Dia següent

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

08:30

Reunió

Reunió de coordinació interna amb els Subdirectors Generals

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

09:00

Reunió

Despatx setmanal amb la Subdirecció de Patrimoni

València (València)

Director General de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió EUIPO

Alacant (Alacant)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:00

Inauguració

Inauguració FORINVEST

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10:00

Fira comercial

FORiNVEST

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

10:00

Inauguració

Inauguració FORINVEST

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:00

Reunió

Reunió amb FUJITSU

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana

12:00

Reunió

Reunió amb Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València

València (València)

Director General de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

12:00

Reunió

Reunió Institut de Neurociències

Alacant (Alacant)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:30

Reunió

Reunió amb Servicis Socials

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana

13:00

Reunió

Reunió amb Degana Registradors de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

13:30

Reunió

Reunió amb el IVCR+i

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

14:10

Conferència

Conferència- Dinar Treball "Competir Sí, pero ¿En qué Mundo?

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

16:00

Reunió

Despatx setmanal amb la Subdirecció de Model Econòmic.

València (València)