Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 14 setembre 2020 Dia següent

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

08:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Sotssecretari i Gabinet de la Conselleria

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona València (València

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

08:30

Reunió

Reunió Subdirectora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Direcció Presidencia

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió de les Secretaries Autonòmiques, DG. Coordinació Institucional i la Sotssecretaria de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb DGTIC s/ Iniciativa Funcion@

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Reunió Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Reunió

Reunió amb la Intervenció Delegada en la Conselleria d'Hisenda i Model Económic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió de les Secretaries Autonòmiques, DG. Coordinació Institucional i la Sotssecretaria de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb DGTIC s/ Iniciativa Funcion@

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Comité de Direcció del LABORA

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Nova reunió sobre Iniciativa Funcion@

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

09:00

Reunió

Decret Mapa de Zonificació Serveis Socials

Borriol (Castelló)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:00

Reunió

Reunió amb Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió per al estudio de la reforma tributària

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de Presidència

València (València)

Director General d'Administració Local

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió Coordinació Presidència

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

09:00

Reunió

Reunió Coordinació Presidència

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:00

Reunió

Reunió de les Secretaries Autonòmiques, DG. Coordinació Institucional i la Sotssecretaria de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb DGTIC s/ Iniciativa Funcion@

València (València)

Directora General de l'Advocacia General

09:00

Reunió

Reunió de Direcció

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:00

Reunió

Comissió d'Experts per a la Reforma Tributària

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

09:00

Reunió

Videoconferència, reunió coordinació Presidència

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

09:00

Reunió

Reunió de treball amb els Caps d´Àrea de Recursos Tècnics Soci-Sanitaris, Servei d'Atenció Socio-Sanitària i Tuteles de Persones Adultes, Contractacions i Assumptes Generals i l'Arquitecte

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

09:00

Reunió

Reunió amb l'equip de direcció del INVASSAT

Burjassot (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:00

Reunió

Reunió Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Comité de Direcció de Labora

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

09:15

Entrevista a mitjans de comunicació

Participació en el Programa "El Intercafé" - programa matinal de Radio Intereconomía Valencia

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria per videoconferència

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:30

Reunió

Reunió amb la Directora General de Participació Ciutadana

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció - Videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Consell de Direcció de la S.A.

València (València)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

09:30

Reunió

reunió amb Juniors M.D.

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

09:30

Reunió

Reunió Consell de Direcció de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital per videoconferència

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:30

Reunió

Consell de direcció

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió Consell de Direcció de la S.A.

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

09:30

Reunió

Reunió amb Unitat Assegurances i Subdirector d'Anàlisi, Planificació i Coordinació Econòmica.

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:30

Reunió

Reunió de coordinació del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

09:30

Reunió

Reunió coordinació equip directiu de la DG Institut Valencia de les Dones

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Vídeo-conferència - Consell de dirección de la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

09:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència i la cap del Servei de Participació de la Ciutadania i de la Societat Civil - Conveni diputacions provincials

València (València)

Directora General de Personal Docent

09:30

Reunió

Reunió de la Directora General de Personal Docent amb la Comisió de Personal de la Conferència de Educació del "Ministerio de Educación y Formación Profesional".

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

09:30

Reunió

Reunió amb representants de les diputacions

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:30

Reunió

Reunió Coordinació DG+Subd.Gral.+Caps Servei de la DGEHFSHOHSU

València (València)

Directora General d'Innovació

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria. Videoconferencia

Alacant (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Visita

Visita Ajuntament Alacant, acompanyant al Conseller

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció per videoconferència

Alacant (Alacant)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

09:30

Reunió

Reunió staff Direcció

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Videoconferència Consell de Direcció de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Reunió

Reunió DT València

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació del Gabinet de Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta y Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb el director del Centre de Tecnologies de la informació i Comunicacions de l'ONU.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Despatxe assumptes Model Econòmic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

10:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió Consell de Direcció Conselleria - Videoconferència

Alacant (Alacant)

Director General de Ciència i Investigació

10:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió Consell de Direcció Conselleria - Videoconferència

Alacant (Alacant)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:00

Reunió

Reunió interna de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

10:00

Reunió

Reunió amb Ángel González, de la Coordinadora d'Entitats Memorialístiques del País Valencià

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

10:00

Reunió

Reunió comissió seguiment conveni de transparència amb la UA

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

10:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Gestió i Organització del Sistema

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

10:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció per Videoconferència

Alacant (Alacant)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Reunió

Reunió amb la Subdirecció Tècnica de Gabinet de la Vicepresidència Segona. Valencia (Valencia)

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió amb D.G. de Igualtat en la Diversitat

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

10:00

Reunió

Reunió de dirección

València (València)

Directora General d'Universitats

10:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

President

10:30

Lliurament de Premis

Assisteix a l'acte de lliurament dels Premis de l'Any que concedeixen Levante-EMV i Premsa Ibèrica als col·lectius que lluiten contra la COVID-19.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde d'Ontinyent

Ontinyent (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:30

Reunió

Reunió amb IDVIA i DGIEM

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:30

Visita

Visita a l'exposició "DANA Ontinyent: Un any d'una tempesta històrica" Ontinyent (València)

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:30

Reunió

Reunió amb Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus SA.

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11:00

Reunió

Reunió DT.Alacant

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Equip de Direcció d'Educació i FP.

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

11:00

Conferència

Consell Consultiu de Política Agrícola

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb el Director General de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Visita

Visita a l'exposició "DANAOntinyent: Un any d'una tempesta històrica"

Ontinyent (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

11:00

Reunió

Reunió Coordinació Secretaria Autonòmica

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Equip de Direcció d'Educació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

11:00

Reunió

Reunió per videoconferencia sobre la Plataforma de Tele-Ecografía per a AP i HAD

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Canvi Climàtic

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

11:00

Reunió

Visita i reunió amb l'Ayjuntament de Fontanars dels Alforins

Fontanars dels Alforins (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

11:00

Reunió

reunió coordinació serveis IVAJ

València (València)

Director General de Centres Docents

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'Equip de Direcció de Educació. Saló d'Actes.

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

11:00

Reunió

Reunió amb PROAVA

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació i Formació Professional

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

11:00

Reunió

Reunió Ecoforum

València (València)

Director General de Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb Juan Garcia Escrivà, regidor de l'ajuntament de Requena

València (València)

Director General d'Administració Local

11:00

Reunió

Reunió amb Directors Territorials de Presidència

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

11:00

Reunió

Entrevista promotors GVA IVACE (Pla HOPE)

València (València)

Directora General de Personal Docent

11:00

Mesa Sectorial

Equip de Direcció al Saló d'Actes

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

11:00

Reunió

Videoconferència Plataforma Tele-Ecografia Philips

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió amb la Confederació Empresarial de la CV

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

11:00

Reunió

Philips Ibérica, secretària autonòmica de Eficiència i Tecnologia Sanitaria i directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

11:00

Reunió

Reunió amb Sotsecretària VSCHAB "Personal Direccions Territorials"

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Equip de Direcció Educació

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde d'Alacant

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:30

Reunió

Reunió coordinació direcció general i Secretaria Autonòmica.

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:30

Roda de premsa

Roda de premsa de presentació de la temporada del IVC a Alacant

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:30

Reunió

Videoconferència amb l'equip redactor de l'Agenda Urbana Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde d'Alacant

Alacant (Alacant)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

11:30

Roda de premsa

Roda de premsa de presentació de la temporada del IVC a Alacant

Alacant (Alacant)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

11:30

Reunió

Reunió de coordinació Sotsdirecció General de Pesca

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

11:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Torralba del Pinar

Torralba del Pinar (Castelló)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

11:30

Reunió

Reunió telemàtica sobre Agenda Urbana Valenciana

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

11:30

Reunió

Reunió coordinació direcció general i Secretaria Autonòmica.

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

11:30

Reunió

Reunió amb Directora General d'infància i Adolescència

València (València)

President

12:00

Visita

Visita la Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Caserna Militar Jaume I

Bétera (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

12:00

Visita

Visita a la Unitat Militar d'Emergència

Bétera (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb la Sotssecretària i la Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Firma de conveni

Signatura de protocol per regeneració urbana amb l'ajuntament

Ontinyent (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

12:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Participació Ciutadana i el Gabinet Tècnic "Projectes Europeus"

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Visita

Visita allotjament rural Cases Noves i projecte Masos de Guadalest

el Castell de Guadalest (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb el director territorial de BANKIA de Valencia i Castelló s/ catàleg habitatges.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió de Coordinació amb Vicepresidència, Sotssecretari i SSAA.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Transició Ecològica

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Reunió

Reunión por video conferencia con la Subsecretaria y la Secretaria Autonómica de Universidades y Investigación

Alacant (Alacant)

Director General de Desenvolupament Rural

12:00

Reunió

Reunió MEDITERRANEA GASTRÓNOMA

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

12:00

Reunió

Reunió amb Càtedra d'Economia Feminista de la Universitat de València. Institut de la Dona de la Univesitat de València

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament de Vallada

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

12:00

Reunió

Reunió Caps d'Àrea/Servei de l'IVACE

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

12:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència i el Gabinet Tècnic - Projectes europeus

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:00

Reunió

Reunió Telemàtica amb Bankia

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Reunió

Reunió telemática amb Écija Abogados

Alacant (Alacant)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

12:30

Reunió

Reunió de coordinació amb les Direccions Generals

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:30

Reunió

Videoconferència amb el Director de la Cátedra de Paisatge de la U.V. i el equip redactor del P.A.T. del Baix Segura

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

12:30

Reunió

Videconferència Consorci V4

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Santa Pola per videoconferència

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:30

Reunió

Reunió telemàtica PAT VEGA BAIXA

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

12:30

Reunió

Comissionada Coordinació Subministraments COVID i subdirectora general d'Infraestructures, Aprovissionament i Contractació

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Reunió

Reunió amb Diputats del Grup Parlamentari Compromís. Llei de Transparència.

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

13:00

Reunió

Videoconferencia sobre "Aclariment del Procediment d'Insptecció en Residències front al Covid-19, amb la S. A. de Sanidad Pública i Sistema Sanitari Públic, D. G. de Salut Pública i Adiccións

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

13:00

Reunió

Videoconferència amb SA.de Planificació i Organització del Sistema, SA. Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic i la DG.Salut Pública i Adiccions.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

13:00

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica i Direcció General de Salut Pública.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Reunió

Reunió amb la DG PECMAP: Presentació del manual i cheklist de simplicació i reducció de càrregues administratives així com les sinergies amb els serveis de coordinació"

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

13:00

Reunió

Reunió amb el Grup Polític de Compromis

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

13:00

Reunió

Videoconferència secretaria autonómica i directora general Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública i secretaris autonòmics i directors generals de Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:00

Reunió

Videoconferencia secretaria autonómica i directora general Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública i secretaris autonòmics i directors generals de Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

13:00

Reunió

Videoconferència amb la UPV assumpte: Càtedra Intel·ligència Artificial

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

13:00

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Fuente la Reina

Fuente la Reina (Castelló)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

13:00

Reunió

Videoconferència secretaria autonómica i directora general Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública i secretaris autonòmics i directors generals de Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

13:00

Reunió

Reunió amb la DG d'Universitats i la regidora delegada d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València

València (València)

Directora General de Persones Majors

13:00

Reunió

Videoconferència amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema i la Secretària Autonòmica de Salut Pública

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

13:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural Emergència Climàtica

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

13:00

Reunió

S.A. PLanificació i Organització del Sistema: Procediment d'Inspecció en residències front al COVID-19

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

13:00

Reunió

Reunió Vídeo-conferencia COVID

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

13:00

Reunió

Videoconferència amb Secretari Autonomico de Planificació i Organització del Sistema i Secretària Autonomica de Salut Pública

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

13:00

Reunió

Reunió telemática de treball amb personal tècnic de la DGTIC

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

13:30

Reunió

director general de Centres Docents

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

13:30

Reunió

Reunió de la Junta de Govern de l'INCLIVA

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

14:00

Reunió

Reunió amb el director general de Qualitat Ambiental

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

14:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité Executiu Cámara València

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

14:00

Reunió

Reunió amb el Conseller d´Hisenda

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:00

Reunió

Videoconferència, Ministres de Sanitat i Agricultura amb Conselleries de Sanitat i Agricultura d'11 CCAA

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

16:00

Conferència

8ª Reunió amb Mtres Sanitat i Agricultura i 11 CCAA

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació de la SA amb les DDGG

València (València)

Director General de Fons Europeus

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar_European Green Deal: Challenges and opportunities for EU regions in times of COVID-19

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

16:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, m'és grat convocar-li a una reunió dels Ministeris de Sanitat i Agricultura amb les Conselleries de Sanitat i Agricultura

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

16:00

Reunió

reunió de Coordinació amb Secretària Autonòmica d'Atenció Primària

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

16:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la secretària autonómica d´Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

16:00

Reunió

Reunió amb Secretària Autonomica d'Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Patronat de la Fundació INCLIVA

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

16:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar Avaluació de Polítiques Públiques en Matèria de Transparència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta de Patrons de la Fundació INCLIVA

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Gral Consorci Museus de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Turisme

16:30

Reunió

Amb el Director del Club Ciclista Escapada

Benidorm (Alacant)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

16:30

Reunió

Reunió del Patronat de la fundació d'investigació sanitària INCLIVA

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

17:00

Visita

Visita a la CV-809 Villena-Caudete

Villena (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

17:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb la SA d'Universitats i Investigació

Alacant (Alacant)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

17:00

Reunió

reunió coordinación Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

17:00

Altres

Webinar Dualiza: "Como presentar con éxito un proyecto a la Convocatoria de Ayudas Dualiza 2020 para centros de FP"

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

17:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat i les Direccions Generals.

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

17:00

Reunió

Reunió de coordinació Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat i DDGG

València (València)

Directora General de Persones Majors

17:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat i Directors Generals de la SA

València (València)

Directora General d'Innovació

17:00

Reunió

Reunió telemàtica amb l'empresa "Crea 360"

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

17:30

Reunió

Video Conferència de la Comissió Sectorial de Medi Ambient del MITERD

València (València)

Directora General de Pressupostos

18:00

Reunió

Amb el Sotssecretari de la Conselleria de Presidència

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

20:00

Altres

Assistència al concert inaugural de la 42a edició del Festival Ensems al Palau de les Arts

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

20:00

Altres

Assistència al concert inaugural de la 42a edició del Festival Ensems

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

20:00

Inauguració

Concert d'Inauguració Festival de Música Ensems - Palau de les Arts

València (València)