Dia anterior dilluns, 15 octubre 2018 Dia següent

Director General de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

08:00

Reunió

Reunió Secretaria Autonòmica Presidència

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Mixta Consell–Les Corts per a la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històric

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta Consell-Les Corts per a la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històric

València (València)

Directora General de Pressupostos

10:00

Reunió

Comissió Mixta Consell-Les Corts per a la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històric.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

11:30

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i la Directora General de Pressupostos

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Reunió

Despatx amb el Director General de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni i el Subdirector General de Sector Públic

València (València)

Director General de Fons Europeus

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Obertura de la Sessió del VIII Ple de la Xarxa d'Iniciatives Urbanes

Benidorm (Alacant)

Directora General de Pressupostos

13:00

Reunió

Amb Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i la Secretària Autonòmica d'Hisenda.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:30

Reunió

Reunió amb el Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

13:45

Reunió

Empresaris

València (València)

Director General de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

14:00

Reunió

Reunió referent a Centre Cultural de Benidorm

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

16:30

Reunió

Empresari

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

16:30

Reunió

Despatx amb el Director General de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni i el Subdirector General de Sector Públic

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció de l'IVASS

València (València)

Director General de Fons Europeus

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de l'IVASS

València (València)