Dia anterior dimecres, 27 setembre 2017 Dia següent

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguratció XXIV International Seminar on Urban Form “Ciutat i territori en l’era de la globalització”

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Tècnica València Parc Central

València (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

12:00

Reunió

Reunió amb el Subdirector General de Planificació i Régim Jurídic

València (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Tècnica Font Sant Lluis

València (València)

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:15

Firma de conveni

Firma coveni ARRUS amb ajuntament Oliva

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

13:30

Mesa Tècnica

Mesa técnica obres als molls dels ports de Vinaròs i Borriana

València (València)

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

17:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Plenari Corts

València (València)