Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 20 novembre 2020 Dia següent

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació RIS3 - Online

Alacant (Alacant)

Directora General d'Universitats

09:30

Ambaixada/Consolat

Reunió virtual "Dona i Enginyeria" Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació.

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

10:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Trobada informativa sobre la innovació aplicada a sectors públics: Resiliència, innovació i sostenibilitat

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assisteix al seminari en línia DEQAR, La base de dades de resultats de garantia de la qualitat externa: Qualitat a l'abast de la teua mà. Organitzat per DEVA (Direcció Avaluació i Acreditació). Agència Andalusa del Coneixement.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

10:30

Presentació

Acte de Presentació Oficial de la Nit Mediterrània de les Investigadores

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:30

Reunió

Reunió telemàtica de treball amb Proximia Havas, S.L. i Larga Vida a la Idea, S.L.

Alacant (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

11:30

Reunió

Visita d'Huawei. Posada al dia Projectes educatius.

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:30

Reunió

Reunió telemàtica de treball amb We Are Small, S.L.

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

13:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista telefònica amb València Plaza

Alacant (Alacant)

Director General de Ciència i Investigació

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Intervenció online en l'I Congrés Internacional en Biotecnologia, Ambient, Química i Aliments

Alacant (Alacant)