Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 25 juny 2018 Dia següent

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

09:30

Inauguració

Segona edició UVRA, Universitat d'Estiu del Racó d'Ademús.

Ademuz (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

09:30

Inauguració

Segona edició UVRA, Universitat d'Estiu del Racó d'Ademús.

Ademuz (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

09:30

Inauguració

Segona edició UVRA, Universitat d'Estiu del Racó d'Ademús.

Ademuz (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

11:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta i Consell d'Administració de "Plan Cabanyal-Canyamelar"

València (València)