Dia anterior divendres, 29 març 2019 Dia següent

Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Reunió de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics.

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Directora General de Cooperació i Solidaritat

09:00

Altres

Despatx Agenda

València (València)

Director General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a la jornada de treball sobre el desenvolupament reglamentari de la Llei 18/2018 de la Generalitat, per al foment de la Responsabilitat Social.

València (València)

Directora General de Cooperació i Solidaritat

12:30

Visita

Visita projecte "La Caja: erradicación de prejuicios y promocion de la Acción social juvenil sobre los ODS". CEIP Mare Nostrum. ONGD Joves Solides

València (València)