Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 12 abril 2016 Dia següent

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Altres

Forum Europa amb la Consellera de Sanitat

València (València)

Directora General de Finançament i Fons Europeus (Cessament 19.06.17)

09:00

Reunió

Reunió de la Xarxa de Polítiques d'Igualtat entre dones i hòmens en els Fons Comunitaris

Zaragoza (Zaragoza)

Directora General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni (cessament 27.03.2018)

10:00

Altres

Acte Públic per a la celebració de les subastes.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

11:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic i el Subsecretari d´Habitatge

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (cessament 20.12.2017)

11:30

Reunió

Jose Manuel Plaza de Telefónica

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni (cessament 27.03.2018)

11:45

Reunió

Amb l'Assessor Logitren Ferroviaria, S.A.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell rector del IVAT

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector del IVAT

València (València)

Director General de Tributs i Jocs / IVAT (cessament 13.02.2019)

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector IVAT

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (cessament 20.12.2017)

13:00

Lliurament de Premis

Asistencia en el IVASPE a la entrega de diplomas por el President

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni (cessament 27.03.2018)

Reunió

Amb el Director Gral. de Pressupostos

València (València)