Dia anterior dijous, 12 juliol 2018 Dia següent

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

12:00

Altres

Assisteix a l'acte de reconeiximent als advocats del torn d'ofici que van participar en les gestions amb inmigrants de l'Aquarius.

València (València)

Directora General de Justícia

12:00

Altres

Assisteix a l'acte de reconeixement als advocats del torn d'ofici que van participar en les gestions amb immigrants de l'Aquarius.

València (València)

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris i Sotsecretaris

València (València)

Subsecretària de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

16:00

Mesa

Mesa General de Negociació I.

València (València)

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

16:00

Mesa

Mesa General de Funció Pública

València (València)

Directora General de Funció Pública

16:00

Reunió

Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI)

València (València)

Directora General de Justícia

16:00

Mesa

Taula General de Negociació I

València (València)

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

19:00

Inauguració

Assisteix al descobriment d'una placa commemorativa en reconeixement a la tasca efectuada per l'Advocacia del Torn d'Ofici.

Sueca (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

19:30

Inauguració

Assisteix al descobriment d'una placa commemorativa en reconeixement a la tasca efectuada per l'Advocacia del torn d'Ofici.

Sueca (València)

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

21:00

Acte commemoratiu

Assisteix a la celebració del 30 aniversari de la Palmera.

València (València)

Subsecretària de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

21:00

Altres

Celebració 30 Aniversari de la Palmera

València (València)

Directora General de Justícia

21:00

Acte commemoratiu

Celebració del 30 aniversari de la Palmera

València (València)