Dia anterior divendres, 15 juny 2018 Dia següent

Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)

08:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Direcció

València (València)

Director de Valenciana d'Aprofitaments Energètics de Residus (VAERSA)

08:30

Reunió

Comissió Contractació VAERSA

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell en el Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada càtedra canvie climàtic

València (València)

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

presentació de la Jornada "Projectes d'I+D+i en Canvi Climàtic: Oportunitats de financiació europees"

València (València)

Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic

10:00

Reunió

Reunió amb l'Associació Profesional d'agents medioambientals de la C.V.

València (València)

Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals

10:00

Reunió

Reunió amb la Asociació d'Agent Medioambientals de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director de Valenciana d'Aprofitaments Energètics de Residus (VAERSA)

10:00

Reunió

Comissió Negociadora representació sindical

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguración de la Jornada "Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo para el establecimiento de un plan multianual para la explotacion de los stocks de demersales en el Medierráneto Occidental"

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

10:30

Cloenda

Pla plurianual de explotación de lños stocks de demersales en el Mediterraneo occidental

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

"Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo para el establecimiento de un plan multianual para la explotacion de los stocks de demersales en el Medierráneto Occidental"

València (València)

Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic

12:00

Reunió

Reunió Grup Municipal de Compromís d'Alboraia

València (València)

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

"El Repte del Reciclatge"

Gandia (València)

Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

"Jornades Hostes Històriques Valencianes - Patrimoni Viu de la Humanitat" Participacio amb ponència titulada: "Sistemes alimentaris sostenibles i desenvolupament rural"

Potries (València)