Dia anterior dimecres, 27 març 2019 Dia següent

Directora General de Recursos Humans

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple de la Comissió de Recursos Humans del SNS. Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

Madrid (Madrid)