Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 28 març 2017 Dia següent

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

09:00

Reunió

Rating GV FITCH

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Reunió amb la Agència de Calificació Fitch Rating

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Reunió amb la Agència de Calificació Fitch Rating

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

09:30

Reunió

Agència de calificació FITCH RATINGS

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:00

Visita

Visita Orihuela

Orihuela (Alacant)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12:30

Altres

Acte en Homenatge a Miguel Hernàndez

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva Fundació Palau dels Arts "Reina Sofia"

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

16:30

Reunió

Reunió amb el Director General d'Assistència Sanitària

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

16:30

Reunió

Reunió amb el Director General d'Assistència Sanitària

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17:30

Reunió

Despatx amb el Subdirector General de Sector Públic

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17:30

Reunió

Despatx amb el Subdirector General de Sector Públic

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

21:00

Lliurament de Premis

Lliurament de Premi Conexus a Porcelanosa

Madrid (Madrid)