Dia anterior divendres, 29 març 2019 Dia següent

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

09:30

Visita

Visita a l'ajuntament d'Albaida

Albaida (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Parc Sagunt, S.L.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració de "Valencia Plataforma Intermodal i Logística, S.A."

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de FGV

València (València)