Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 29 març 2019 Dia següent

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Comissió Delegada d'Hisenda

València (València)

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

09:00

Ple del Consell

Ple del consell.

València (València)

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assisteix a les V Jornades de Jutges de Pau.

Muro de Alcoy (Alacant)

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

12:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial de Funció Pública

València (València)

Directora General de Funció Pública

12:00

Reunió

Reunió de la Mesa Sectorial de Funció Pública

València (València)

Directora General de Funció Pública

13:00

Reunió

Reunió de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col•lectiu (CIVE)

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

Altres

Assisteix a la I Trobada Internacional de "Polítiques i pràctiques de Memòria Històrica i Democràtica" a Alacant.

Alacant (Alacant)