Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 29 juny 2020 Dia següent

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:00

Reunió

Consell Secretarìa Autonòmica

Alacant (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

09:00

Reunió

Reunió grup tècnic de model econòmic

Alacant (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

10:00

Reunió

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica d'Innovació

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Secretaria Autonómica

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Secretaria Autonòmica Innovació i Transformació Digital

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

11:00

Mesa Tècnica

Grup tècnic de treball de Noves tecnologies (Mesa sectorial de diàleg social de Politiques públiques - Grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic)

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Juntes Directives

Junta Societat Projectes Temàtics de la C.V.

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

12:00

Reunió

Consell Administració Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

12:00

Reunió

Consell de Administració de la SPTCV

Alacant (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

17:00

Reunió

Reunió telemática Plan Vega Renhace

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Étnor: Cap a una Intel·ligència Artificial per i per a la Societat

Alacant (Alacant)