Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 29 juny 2020 Dia següent

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció de la Conselleria telemàtic

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria - Videoconferència

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Direcció

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

10:30

Reunió

Reunió amb S.A. d'Economia Sostenible i S.A. d'Emergència Climàtica

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:30

Reunió

Videoconferència amb la Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:30

Reunió

Reunió Fotovoltaiques (S.A. d'Economia Sostenible i S.A. d'Emergència Climàtica i S.A Política Territorial, Urbanisme i Paisatge)

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Reunió

Reunió amb Ajta. Orihuela

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

13:00

Reunió

Videoconferència amb el Vicerector de Projecciò Territorial i Societat de la Universitat de València

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:30

Reunió

Reunió telemàtica amb Ajuntament d'Orihuela i ADIF València. Tema: Estació intermodal d'Orihuela

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

16:30

Reunió

Ajuntament d'Alacant. Tema: Estació d'autobusos. Telemàtica.

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

17:00

Inauguració

Inauguració cicle de trobades "El port a debat" telemàtic

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

17:00

Reunió

Videoconferència amb els Directors Generals d'Urbanisme i de Política Territorial i Paisatge

València (València)

Director General d'Urbanisme

17:00

Reunió

Videoconferència Reunió de Coordinació amb la Secretària Autonòmica Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i la Directora General de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva ATMV - Videoconferència

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva de l'Autoritat de Transport Metropolità de València. Videoconferència

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

18:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració d'ATMV telemàtic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

18:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Administració ATMV - Videoconferència

València (València)