Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 29 juny 2020 Dia següent

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

08:30

Reunió

Reunió Subdirectora General d'Investigació, Innovació, Tecnología i Qualitat

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència de la Junta de Govern de l'Institut d'Investigació Sanitària IIS La Fe

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Patronat FAVIDE

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

10:30

Reunió

Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

12:00

Altres

Videoconferencia Reunió Ordinaria del Patronato del Instituto Investigación Sanitaria La Fe"

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Patronat IIS La Fe

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

12:00

Reunió

Reunió del Patronat de l'Institut d'Investigació Sanitària IIS La Fe

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:30

Reunió

reunió seguiment amb el responsable de la unitat de seguretat i organització

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Reunió

Videoconferència amb l'Alcalde de Beniparrell i la Directora General de Recursos Económics e infraestructures

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Videoconferència amb els departaments de Salud

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

13:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb l'empresa AUREN

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

15:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta del Patronat de la Fundació INCLIVA

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:30

Altres

Videoconferencia "Patronato Fundación Incliva"

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

16:30

Reunió

Reunió del Patronat de l'Institut d'Investigació Sanitària INCLIVA

València (València)