Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 29 juny 2020 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunion Grup de Treball de la Mesa Polítiques Publiques (Model Econòmic)

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:00

Mesa Tècnica

Grup Tècnic de Model Econòmic (taula sectorial de Polítiques Públiques de Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic)

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Reunion Grup de Treball de la Mesa Polítiques Publiques (Finançament)

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Reunió

Reunió telemàtica del grup tècnic de finançament en el marc de l’acord “Alcem-nos” Acord per la Recuperació de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:00

Mesa Tècnica

Grup Tècnic de Finançament (taula sectorial de Polítiques Públiques de Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic)

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Grup tècnic de Finançament (Taula sectorial de diàleg social de Politiques públiques - Grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic) - Videoconferencia

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

11:00

Mesa Tècnica

Grup Tècnic de Noves Tecnologies (taula sectorial de Polítiques Públiques de Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic)

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:00

Reunió

Reunió Grup Tècnic de Noves Tecnologies

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12:00

Altres

Hosbec-IVF

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Societat de Projectes Temàtics Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de CACSA.

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:00

Conferència

Online Conference "SME support for the post-Covid era"

València (València)