Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 29 juny 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió amb el gabinet del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. València (València

València (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:00

Reunió

Comité direcció setmanal

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista mitjans comunicació. Apunt

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:30

Reunió

Coordinació Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Coordinació Secretaria Autonòmica Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió executiva i juntes de Patrons de l'IVE

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:00

Juntes Directives

Assitència a la Junta de Patrons de l'Institut Valencià de la Edificació

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:00

Reunió

Reunió Consell Administració Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.O

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Presentació

Presentació ajudes ARRURs (Àrees de Rehabilitació i Regeneració Urbana i Rural) per mitjans telemàtics

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:30

Presentació

Presentació de les ajudes de la convocatòria 2020 del Programa de Foment de la Regeneració i Renovació Urbana i Rural del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

València (València)

Director General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:30

Presentació

Presentació on-line ajudes convocatoria 2020 Programa ARRUR

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:30

Presentació

Presentació online de les ajudes de la convocatòria 2020 del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR) del Pla estatal d'habitatge 2018-2021

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

15:30

Reunió

Reunió amb Secretaria Autonómica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

16:30

Reunió

Reunió amb Secretaria autonómica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)