Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 17 novembre 2020 Dia següent

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

per videoconferència amb centres sobre família professional d'Indústries Alimentàries

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

09:00

Reunió

Reunió de treball de revisió normativa del Reglament del Consejo Escolar del Estado

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Les Corts - Debat Pressupostos.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

SA. de Justicia i Adminsitració Pública, Intervenció, subsecretària d'Educació, Cultura i Esports , d.g.de Personal Docente

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió assumpte: Església de Santa Catalina de València

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió cobertura personal no docent en centres educatius (Videoconferència)

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonómica de Cultura i Esport presentació projecte Església Santa Catalina de València

València (València)

Directora General de Personal Docent

10:00

Reunió

S.A. de Justícia i Administració Pública, S.A. d'Educació i Formació Professional, subsecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, interventora general, D.G. de Funció Pública i D.G. de la Intervenció

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la DG de Cultura i Patrimoni

València (València)

Director General d'Esport

11:30

Visita

Ciutat de la Pilota

Moncada (València)

Directora General de Personal Docent

11:30

Reunió

Reunió Telemàtica de la Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Empleats Públics de la Generalitat

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

12:00

Acte commemoratiu

Webimar pel "Dia Internacional de l'estudiant".

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:00

Altres

Participació en el Consultori del Dia internacional de l'Estudiant (Seminari web en línia)

València (València)

Director General de Centres Docents

12:00

Reunió

Reunió amb el Regidor d'Educació i el d'Urbanisme d'Orihuela. Assumpte: Centre Concertat Oratori Festiu San Miguel d'Orihuela.

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació Jornada Dia de l'Estudiant

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

12:30

Reunió

Reunió amb Director i Subdirectora de Centres Docents

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

12:30

Reunió

AULA DIDÀCTICA "CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS". Ajuntament d'Altea i Cátedra Enric Valor (Universitat d'Alacant)

Altea (Alacant)

Director General d'Esport

13:00

Reunió

President Federació de Padel

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació de l'Equip de Gabinet.

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió amb el Director de Relacions Institucionals de la SGAE a Madrid

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

17:00

Reunió

Ajuntament de L'Ènova

l'Ènova (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

17:30

Reunió

Reunió amb el Conseller

València (València)