Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 17 novembre 2020 Dia següent

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:00

Reunió

Conselll d'Administració de la SGISE. Videoconferència

l'Eliana (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

reunió del Consell d'Administració de SGISE

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

09:00

Mesa Sectorial

Taula Sectorial de Justícia

València (València)

Director General de Funció Pública

09:30

Reunió

Comissió General Seguiment Pla Pensions

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista TV3

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

10:00

Reunió

Reunió Intervenció

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:00

Inauguració

Jornada sobre la mediació en la Comunitat Valenciana i els municipis

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple debat totalitat pressupostos

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:30

Inauguració

Fòrum Mancomunitats

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Control Pla Pensions

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

11:30

Presentació

Workshop - Presentació del Pla Estratègic de Justícia

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comisssió de Control del Pla de Pensions de la Generalitat

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:00

Reunió

Conferència sectorial per assumptes de la Seguretat Nacional (Videoconferència)

l'Eliana (València)