Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 17 novembre 2020 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell de Direcció de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE)

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Reunió amb Institució Firal Alacantina (IFA) i Ajuntament d'Elx

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:30

Reunió

Reunió amb Institució Firal Alacantina i Ajuntament d'Elx

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10:00

Reunió

Empresa

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

4th session of Urban Development Network Webinars Serie “INTEGRATION. Achieving Cross-sectoral integration”

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:00

Altres

Webinar: Fons Europeus next generation. Visió des de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d´Hisenda

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10:30

Reunió

Conselleria Turisme i HOSBEC

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:30

Reunió

Reunió conjunta per videoconferència amb els vicerectorats d'Internacionalització de les Universitats Publiques de la Comunitat Valenciana i la Direcció General d'Universitats

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12:00

Reunió

Sabadell y AFINSGR

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Coordinació de l'Acció de Govern

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Casos d'èxit en la implementació de projectes d'economia circular en el sector de l'aigua

València (València)