Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 10 gener 2019 Dia següent

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

09:00

Reunió

Delegat del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:00

Reunió

Delegat del Consell per a la Unió europea i relacions Externes

València (València)

Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)

10:00

Visita

Visita Fundació Tolodiu

Palmera (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:30

Reunió

Consellera d'agricultura, Ramadería Pesca i Alimentació de la Generalitat Catalana

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

11:00

Reunió

Reunió amb la Consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

11:00

Reunió

Reunió amb la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i amb la Consellera d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació de Catalunya

València (València)

Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic

11:00

Reunió

Acompanyarà a la consellera a la reunió amb la Consellera d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya en el Agromuseo de Vera de València.

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

16:30

Reunió

Director General del Institut Valencià de Finznces

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

16:30

Reunió

Institut Valencià de Finances

València (València)