Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 27 març 2017 Dia següent

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

10:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Pressupostos

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

15:00

Reunió

Rating IVF FITCH

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

16:00

Reunió

Reunió FITCH

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17:00

Visita

Visita en l'empresa DCM Disseny i Construcció de Maquinaria Automatitzada L.

Buñol (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17:00

Visita

Visita en l'empresa DCM Disseny i Construcció de Maquinaria Automatitzada L.

Buñol (València)