Dia anterior dilluns, 5 novembre 2018 Dia següent

Director General de Centres i Personal Docent

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment de l'Acord de Legislatura de la Mesa General de Negociació I. Sala 6, edifici B, CA90

València (València)

Director General d'Esport

09:30

Reunió

Reunió President Col·legi oficial de Llicenciats en Educació Física

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

09:30

Reunió

Reunió amb la subdirecció del Llibre, Arxius i Biblioteques

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüísme i la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència.

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüism

10:00

Reunió

Reunió amb conseller i directora general d'Universitats.

València (València)

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència

10:00

Reunió

reunió amb el Conseller i el director general de Política Lingüística

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüism

12:00

Reunió

Reunió amb el sotssecretari de Presidència

València (València)

Director General de Política Educativa

13:00

Reunió

Reunió amb la Cap de Servei d'Educació Plurilingüe

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

13:00

Reunió

Reunió presentació projecte literari

València (València)

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència

13:30

Reunió

reunió amb el director de l'AVAP. Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüism

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inaugura la Jornada informativa Programa de professors visitants

València (València)

Director General d'Esport

17:00

Reunió

Reunió Comissió Sectorial d'Esport

Madrid (Madrid)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

18:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Compareixença Pressupostos.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

19:00

Altres

Assistència a "Confidències amb: Antigona la veu de la memòria"

València (València)