Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 19 maig 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

08:30

Reunió

Reunió amb SDG Model Econòmic

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió amb el gabinet del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Firma de conveni

Firma convenis col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Coop. i Qualitat Democràt. i la Universitat de València, uno de la Càtedra de Govern Obert, Participació i Open Data i l'altre de la Cátedra de Dret Foral Valencià.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió amb el Rector de la Universitat d'Alacant per mitjans telemàtics

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:00

Reunió

Consell Secretaría Autonòmica - Telemáticament

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Altres

Ràdio 99.9

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió de l'equip directiu de la vicepresidència segona.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

09:00

Firma de conveni

Signatura de la cátedra de Dret Foral amb la Universitat de València

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

09:00

Reunió

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica d'Innovació

Alacant (Alacant)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona(Cessament 04.05.2020)

09:00

Reunió

Reunió Consell de Direcció

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:00

Reunió

Videoconferencia amb el Departament de Gestió Tributària

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

09:00

Firma de conveni

Firma del conveni de col·laboració entre la Conselleria i la Universitat de València per a l'exercici 2020 - Càtedra de Govern Obert, Participació i Open Data (PAGODA)

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell telemàtic SA

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:00

Reunió

Reunió amb el Rector de la Universitat d'Alacant per mitjans telemàtics

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

09:15

Reunió

Reunió de coordinació S.A.I.I., DD.GG i DD.TT

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

09:15

Reunió

Reunió secretaria autonómica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Reunió

Videoconferència de coordinació d'emergències sobre Coronavirus.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:30

Reunió

Reunió de coordinació Distrito Digital

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:30

Reunió

Reunió sobre coordinació d'emergències COVID-19

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:30

Reunió

Reunió Equip Conselleria

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Despatx assumptes Financiació Autonòmica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb DG Medi Natural i DG Transició Ecològica

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb les directores i directors del Conservatoris Professionals de Música/Dansa GVA

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:30

Reunió

Reunió amb Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb DG Medi Natural i SA

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

09:30

Reunió

Video reunió Comité Operativo de Expertos MASDE - IVACE

València (València)

Director General d'Esport

09:30

Altres

Video-reunió Consell Superior d'Esports

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

09:30

Reunió

Reunió Coordinació Districte Digital

Alacant (Alacant)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:30

Reunió

Planificació setmana Directora General, Subdirectora i Secretaria DG.

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió Videoconferència Associació ADIEM d'Alacant amb D.G. de Gestió i Organització del sistema

València (València)

Directora General de Internacionalización

09:30

Reunió

Comité Operatiu Experts Diagnosi Sectors Industrials COVID19

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:30

Reunió

Comité Operatiu Experts Diagnosi Sectors Industrials - COVID19 (Sector Metall)

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:30

Reunió

Reunió Comité Operatiu Experts Diagnosi Sectors Industrials - COVID19 (Sector Metall)

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

09:30

Reunió

Reunió videoconferència amb el grup de treball "Ciències de dades per a COVID-19"

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Consell de Direcció. Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitage i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:30

Reunió

Reunió coordinació Districte Digital

Alacant (Alacant)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible per videoconferència

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Reunió FMA

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

Reunió per videoconferencia de la Submesa de la Mesa de Recuperació Social, organitzada per la SA, d'Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Reunió

Submesas de coordinació de la Mesa de Recuperació Social amb SS.AA. d'Atenció Primària i Serveis Socials, de Planificació i Organització del Sistema, d'Igualtat, d'Educació, de Salut Pública i D.G. Coordinació del Diàleg Social

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Despatx assumptes Sector Públic

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Reunió

Videoconferència Submesas de coordinació de la Mesa de Recuperació Social convocada per la Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Reunió

Reunió conseller

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:00

Reunió

Videoconferencia amb VAERSA convocada per la Consellera.

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

10:00

Reunió

Reunió coordinació amb S.A. de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari "Estudi de la Comissió Europea: Valoració de la implementació de les RIS3 a Espanya. On line

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:00

Reunió

Reunió amb l'empresa Fama System

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Submesa Coordinació Recuperació Social

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

10:00

Visita

Visita Jutjats de Sagunt

Sagunt (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

10:00

Reunió

Reunió periòdica de la SA de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic amb els DG

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

10:00

Altres

videoconferència Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat Universitat de Valencia

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

10:00

Reunió

Reunió amb FMA

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:30

Reunió

Reunió amb la Delegada del Govern contra la Violència de Gènere per mitjans telemàtics

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:30

Reunió

Videoconferència amb la Delegada del Govern contra la Violència de Gènere.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

10:30

Reunió

Webinar xarxa IDI del CDTI presentación Ris3

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

10:30

Reunió

reunió amb el President de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

10:30

Reunió

Reunió amb DG de l'Aigua

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Xarxa I+D+I. Estudi de la Comissió Europea: Valoració de la Implementació de les RIS3 a Espanya: EECTI 2014-2020 i RIS de Galícia, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana. Videoconferència.

Alacant (Alacant)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista Ràdio Ondara - Ajudes 2020.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:30

Reunió

Reunió amb la Delegada del Govern contra la Violència de Gènere per mitjans telemàtics València (València)

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:30

Reunió

Videoconferencia amb el Departament de Recaptació Tributària

València (València)

Directora General d'Innovació

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Xarxa I+D+I. Estudi de la Comissió Europea: Valoració de la Implementació de les RIS3 a Espanya: EECTI 2014-2020 i RIS de Galícia, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana. Videoconferencia

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:30

Reunió

Reunió telemàtica amb el president del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics d'Alacant

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:00

Presentació

Presentació Pla Màrqueting Post COVID-19

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

11:00

Reunió

Reunió amb Secretaria General d'Indústria i de la PIME del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Treball, Benestar Social i Salut Laboral ( NVASSAT ) i amb el Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

11:00

Reunió

Reunió amb el Tinent Coronel de la Unitat Militar d'Emergències Bétera, sobre les mesures i accions a determinar en la Prevenció dels Incendis Forestals

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Reunió

Reunió amb el Sotsecretari i l'INVASSAT

València (València)

Director General de Turisme

11:00

Presentació

WEBEX Presentació Plan Marketing POST COVID-19

Benidorm (Alacant)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:00

Reunió

Ajuntament de La Vilajoiosa i comunitat educativa del CEIP Gasparot (videoconferència)

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió Videoconferència Fundació Lukas d'Alacant amb DG de Gestió i Organització del sistema

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

11:00

Reunió

Videoconferència Reunió Comissió Interautonomica d'Infància i Família del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

11:00

Reunió

Reunió adaptació Pla Operatiu Marketing

València (València)

President

11:30

Reunió

Reunió amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana i els secretaris generalsde CCOO-PV i d'UGT-PV

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

12:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb la Directora General de Participació Ciutadana

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

12:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Direcció Consellería

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració de València Plataforma Intermodal i Logística

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

12:00

Reunió

Comissió Permanent del Consell Valencià de Formació Professional. Videoconferència.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

12:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió Consell de Direcció de la Conselleria per Videoconferència

Alacant (Alacant)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió coordinació Sotssecretaria

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Videoconferencia amb l'EPSAR convocada per la Consellera.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió per videoconferència de la Comissió Permanent del Consell Valencià de Formació Professional

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

12:00

Reunió

Reunió Consell de Direcció de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital per videoconferència

València (València)

Director General de Turisme

12:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Intercomarcal TV

Benidorm (Alacant)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

12:00

Reunió

Reunió per videoconferència de la xarxa de fundacions d'investigació sanitària de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

12:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direció de la Conselleria

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:00

Reunió

Videoconferencia amb el Departament de Valoració

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

12:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

València (València)

Directora General d'Innovació

12:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Consellería

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb Jorge Hermosilla sobre el Pla Estratègic Despoblament

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència de la COMISSIÓ PERMANENT CONSELL VALENCIÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

València (València)

Directora General d'Universitats

12:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió Consell de Direcció de la Conselleria per videoconferència

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció per videoconferència

Alacant (Alacant)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

12:30

Altres

VIDEOCONFERENCIA amb SINDICATS

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:30

Reunió

representant de l'Associació Salvem 0-3 anys per videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:30

Reunió

Reunió amb el director de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica. Decret d'Ocupació

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:30

Reunió

Reunió Tècnica amb la SA d'Arquitectura Bioclimàtica. Decret d'ocupació. Valéncia

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Reunió Videoconferència Associació per a la Integració del minusvàlid - Hogar Vull de València amb DG de Gestió i Organització del sistema

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:30

Visita

Visita Jutjats de Castelló de la Plana

Castelló de la Plana (Castelló)

President

13:00

Reunió

Reunió de treball per videoconferència amb les conselleres de Justícia i de Sanitat ; el conseller de Política Territorial i el secretari autonòmic de Turisme, per a abordar la seguretat de les platges de la Comunitat Valenciana

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:00

Reunió

Reunió sobre dispositiu de seguretat en les platges.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Altres

VIDEOCONFERENCIA reunió de treball amb el President y les conselleries de Justicia, Política Territorial i Sanitat

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

13:00

Reunió

reunió de treball amb Ximo Puig, Ana Barceló, Gabriela Bravo, Arcadi España i Francesc Colomer per a abordar la seguretat de les platges en la comunitat valenciana

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Reunió

reunió de coordinació amb la Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

13:00

Reunió

Reunió de Coordinación amb la Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

13:00

Reunió

Reunió amb el personal de l'Àrea de IITT i CEEI

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

13:30

Reunió

Videoconferència coordinació equip DG

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

13:30

Reunió

Videoconferencia amb el Departament d' Inspecció Tributària

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

15:30

Reunió

reunió per videoconferencia amb la Consellera

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

15:30

Reunió

Reunió Telemàtica amb la Consellera i la Secretaria Autonómica

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

15:30

Reunió

Reunió amb la consellera i secretari autonòmic per videoconferència

València (València)

Directora General d'Innovació

15:30

Altres

Consell Rector ITE-Videoconferència

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

16:00

Reunió

Reunió amb DG Anàlisi i Polítiques Públiques i DGES

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

16:00

Reunió

Reunió Intel.ligència Artificial i Inclusió Social. Videoconferència

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

16:00

Reunió

Reunió del Consell Rector ITE

València (València)

Directora General d'Innovació

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari online "Intel·ligència Artificial i Inclusió Social" Fundació ONCE

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència seminari online "Intel·ligència artificial i inclusió social" Fundació ONCE

Alacant (Alacant)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració AFIN SGR

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

16:30

Reunió

Comité Experts Turisme

València (València)

Director General de Turisme

16:30

Reunió

Grup de treball: expets en turisme

Benidorm (Alacant)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

16:30

Reunió

Reunió Coordinació de la Secretaría Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

16:30

Reunió

Reunió de Treball JEDIS Recuperació del Turisme

Alacant (Alacant)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

16:30

Reunió

Reunió de coordinació S.A.I.I., DG de Persones Majors i subdirectores

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

16:30

Reunió

Reunió amb Comité d´experts de turisme

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

16:45

Reunió

Reunió Universitats

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Presentació de la Conferencia en línea: Impactes del Canvi Climàtic en el Territori i la Societat Valenciana

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència telemàtica a la jornada Mesa 1" La mediació dels límits i efectius procedimentals UPV

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Els límits al dret d'accés. Mesa 1. La medició dels límits a l'accés i límits efectius i procedimentals

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Asistente a la presentació de la conferencia en línea: Impactes del Canvi Climàtic en el Territori i la Societat Valenciana València (Valencia)

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

17:30

Reunió

reunió amb la Presidenta de la CVONGD i la Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

17:30

Reunió

Reunió amb el Gabinet de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergencia Climàtica i Transició Ecològica i les DG d'aquesta Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General de Transició Ecològica

17:30

Reunió

Reunió amb el Gabinet de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergencia Climàtica i Transició Ecològica i les DG d'questa Secretária Autonòmica.

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

17:30

Reunió

reunió amb la Presidenta de la CVONGD Lourdes Mirón i Secretaria Autonòmica de Cooperació Belén Cardona

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Commissió Interpetartamental de Joventud

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

18:00

Reunió

Videoconferència amb els alcaldes de Paiporta, Manises, Catarroja i Beniparrell: intercanvi de perspectives de gestió, resoldre dubtes desescalada i necessitats puntuals.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental de Joventut - Videoconferència

València (València)

Director General de Fons Europeus

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Interdepartamental de la Joventut de la Generalitat. Webex

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

18:00

Reunió

Estratègia de la Unió Europea en matèria de Big Data i Intel·ligència Artificial

Alacant (Alacant)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

18:00

Reunió

Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat (WEBEX)

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

18:00

Reunió

Reunió de la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat

València (València)

Directora General d'Innovació

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Estratègia de la UE en matèria de "big data" i intel·ligència artificial

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Convocatòria de la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

18:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència telemàtica jornada Mesa 2 "Límits a l'accés pels drets d'altes persones o interessats" UPV

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

18:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Mesa 2. Límits a l'accés per drets d'altres persones o interessats

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

19:00

Roda de premsa

Seguiment del coronavirus -COVID19

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

19:00

Reunió

Reunió amb representants dels mercats de venda no sedentaria

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Reunió

Reunió amb el President GV, Consellera de Justicia, Consellera de Sanitat i S.A. de Turisme sobre la seguritat en les platges

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

Reunió

Reunió de treball Taula de Recuperació Social

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

Jornades/Congressos/Seminaris

VII Congrés de l'avanç del Govern Obert - V Congrés de Bon Govern i Transparencia de la Comunitat Valenciana

València (València)