Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 13 maig 2020 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:00

Reunió

Despatx assumptes subministraments COVID19

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidencia Segona

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

08:30

Reunió

Reunió coordinació amb Subsecretaria, SGA, i SA de Vivenda i Funció Social

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió amb el gabinet del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimática.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

08:45

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista amb ONDA CERO RADIO programa "Mas de Uno con Carlos Alsina"

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:00

Reunió

Reunió de treball amb la Subdirecció de Medi Natural

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb sotsdirectora general d'Estructures Agraries i Cooperativisme i cap de servei per videoconferència

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència de la Subcomissió Sepe-Labora.

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Reunió

Videoconferència de coordinació d'emergències sobre Coronavirus.

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió amb D. G. infraestrucutres de Serveis Socials

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:30

Reunió

Reunió sobre coordinació d'emergències COVID-19

l'Eliana (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb les DG d'aquesta Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:30

Reunió

Reunió Fons Europeus

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

09:30

Reunió

Reunió amb Secretaria Autonómica, per a parlar de la gestió amb els ajuntaments sobre la palla de l'arròs 2020.

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

09:30

Reunió

Reunió videoconferència amb el grup de treball "Ciències de dades per a COVID-19"

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Reunió

Reunió amb l'Associació SolPhoenix per videoconferència

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:00

Presentació

Presentació Campanya Renda 2019

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Compareixença en sessió de Corts.

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Reunió Xarxa DTI, Destinacions Turístiques Intel·ligents

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:00

Reunió

Reunió via telemàtica amb la Subdirectora General de la Tresoreria, per al seguiment dels pagaments COVID-19

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Reunió

Reunió DG IVACE i DG Internacionalització (Videoconfe)

València (València)

Director General de Turisme

10:00

Reunió

II Asamblea Extraordinaria Red DTI-CV (video conferencia)

Benidorm (Alacant)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió amb la Subdirectora i la Cap de Servei de Concerts

València (València)

Directora General de Internacionalización

10:00

Reunió

Reunió Sotssecretari DG IVACE

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Videoconferència amb Delegat Especial de la AEAT en València, Conseller d' Hisenda i Model Econòmic i Secretari Autonòmic d'Hisenda.

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

10:00

Reunió

Reunió amb el sotssecretari i la directora general d'Internacionalització de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

10:00

Reunió

reunió coordinació amb Secretària Autonòmica i Direccions Generals

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

10:00

Reunió

Reunió de la DG amb representants de l'empresa Verne Group

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

10:00

Ambaixada/Consolat

videoconferència Subcomissió Conveni Col·laboració amb el SEPE

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:00

Reunió

Reunió telemàtica de treball amb responsable xarxa formació centres persones adultes del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i personal tècnic de la DGTIC

Alacant (Alacant)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

10:00

Reunió

Reunió Xarxa DTI

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

10:00

Reunió

Reunió amb Avanqua

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Reunió

Reunió amb Policia de la Generalitat

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:30

Reunió

Reunió amb la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG)

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

10:30

Reunió

Reunió amb la policía de la Generalitat

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

10:30

Reunió

reunió de coordinació amb la Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

10:30

Reunió

Reunió (Webex) amb IBM, asumpte: Plataforma analítica

Alacant (Alacant)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:30

Reunió

Reunió coordinació amb SA Cooperació Internacional

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:30

Reunió

Reunió amb el Vicepresident Segón i Conseller de Habitatge i Arquitectura Bioclimática, i la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG) València (València)

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

11:00

Roda de premsa

Seguiment del coronavirus

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

11:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb el Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió de treball amb D. G. de l'Institut Valencia de Formació. Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació per videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

11:00

Reunió

Videoconferència l'atenció a la esclerosi múltiple amb el responsable de CSUR-EM a l'Hospital la Fe

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb la DG de Prevenció d'Incendis pel Projecte en la Serra Espadà

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

11:00

Reunió

Consell Exeutiu del Fon de Fons per a la gestió del sinstruments financers del programa operatiu FSE Comunitat Valenciana Videoconferència

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Reunió

Reunió coordinació Sotssecretaria

València (València)

Director General de Centres Docents

11:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació. Videoconferència.

València (València)

Director General de Fons Europeus

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

11:00

Reunió

Reunió Projecte LIFE a la Serra d'Espadà

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Reunió

Reunió amb el SA de Participació i Transparència

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:00

Reunió

Reunió amb l'Alcalde de Bocairent (videoconferència)

València (València)

Directora General de Personal Docent

11:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

11:00

Reunió

Organització interés econòmic estratègic Fotovoltaiques

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

11:00

Reunió

Reunió amb la presidenta del Consell Escolar Valencià

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl -EVha-.

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

11:00

Reunió

Reunió amb la directora general d'Inclusió Educativa en referencia a l'absentisme escolar

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb QUIMACOVA / ETSE-UV /CEV

València (València)

President

12:00

Presentació

Assisteix a la presentació telemàtica dels projectes seleccionats en la crida al sistema valencià d'innovació i investigació per a l'emergènciacontra la COVID-19

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:00

Reunió

Reunió amb Intersindical per videoconferència

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Presentació

Presentació de projectes d'innovació per a l'emergència contra el Covid-19

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Presentació

Presentació de projectes innovació i investigació emergència contra el *COVID-19

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Reunió

Reunión amb L'Associació per la Taxació de les Transaccions i per l'Ajuda als Ciutadans

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

12:00

Presentació

Assistència telemática presentació projectes seleccionats "Sistema Valencià d'Innovació i Investigació per a l'Emergència

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

12:00

Presentació

Assistència vía streaming presentació President de la Generalitat projectes innovació contra el COVID

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

12:00

Altres

Presentació de projectes d'innovació per a l'emergència contra el Covid-19

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

reunió amb Trini Castelló, Diputada Corts Valencianes i la Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Presentació

Assistència telemàtica a la Presentació de projectes innovació i investigació emergència contra el COVID-19

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

12:00

Presentació

Presentació de projectes d'innovació per a l'emergència contra el Covid-19

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió amb la DG de Canvi Climàtic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

12:00

Presentació

Webinar "Presentació de Projectes d'Innovació i Investigació per a l'Emergència contra el Covid-19"

Alacant (Alacant)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

12:00

Reunió

Reunió per videocomferència amb el SA de Participació i Transparència

València (València)

Director General de Turisme

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webminar :Mesures per a la reapertura de restaurants en fase 1

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de Turisme

12:00

Presentació

Presentació dels Proyectes d'Innovació e investigació per a la emergència contra el Covid-19, pel Presidente de la Generalitat

Alacant (Alacant)

Director General d'Urbanisme

12:00

Reunió

Videoconferència amb Directora General Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització i TRAGSATEC

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

12:00

Presentació

Presentació Webinar "Presentació de Proyectes d'Innovació i Investigació per l'Emergència contra el Covid-19"

Alacant (Alacant)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Reunió

Reunió amb Trini Castelló i Belén Cardona SA Cooperació Internacional.

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

12:00

Presentació

Presentació projectes seleccionats en l'anomenada al sistema valencià d'innovació i investigació per a l'emergència contra el COVID-19

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:00

Reunió

Reunió amb el Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimática, i l'Associació per la Taxació de les Transaccions financeres i per l'Acció Ciutadana (ATTAC) València (Valencia)

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:00

Reunió

Videoconferencia amb la Subsecretaria de Vicepresidencia 2ª i C. Vivenda i Arquit.Bioclimàtica

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:00

Reunió

Reunió de Direcció

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

12:00

Reunió

Reunió de direcció

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Reunió

Agenda Urbana Valenciana Per videoconferècia

València (València)

Directora General de Pressupostos

12:00

Presentació

Presentació de projectes de innovació per l'emergència contra el Covid-19.

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

12:00

Reunió

Reunió de treball per videoconferència del Pla Vega Renhace

València (València)

Directora General d'Innovació

12:00

Presentació

Webinar "Presentació de Projectes de Innovacion i Investigació per a l'Emergència contra el Covid-19"

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Presentació

Assistència telemàtica a la Presentació de projectes innovació i investigació emergència contra el COVID-19

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència CONSELL TRIPARTIT PER Al DESENVOLUPAMENT DE LES RELACIONS LABORALS I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

València (València)

Directora General d'Universitats

12:00

Presentació

Acte presentació virtual del Molt Honorable President i la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital dels projectes seleccionats crida Sistema Valencià d'Innovació i Investigació per a l'emergència contra COVID-19

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència al webinar sobre "Presentació de projectes Innovació i Investigació emergència contra el Covid-19"

Alacant (Alacant)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

12:00

Conferència

Conferència President accions COVID19

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:00

Presentació

Videoconferència presentació de projectes d'innovació per a l'emergència contra el COVID-19

Alacant (Alacant)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:00

Presentació

Videoconferència presentació de projectes d'innovació per a l'emergència contra COVID-19

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

12:30

Entrevista a mitjans de comunicació

La SER Castelló

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:30

Reunió

Desptax assumptes Sector Públic

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:30

Reunió

Reunió per videoconferencia amb la FFE - Fundació de Ferrocarriles Españoles. Tema: Premi europeu de las Vías Verdes

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Altres

Videoconferencia Reunió amb Ajuntaments dels Municipis del departament de Salut de la Ribera

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

13:00

Reunió

Reunió AECOVAL

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

13:00

Reunió

Reunió amb la Regidora Delegada d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió empresa Algeco

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

13:00

Reunió

Videoconferència coordinació equip DG

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

13:00

Reunió

Reunió amb Secretari Autonomico de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

13:00

Reunió

Reunió amb associació AECOVAL

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:30

Reunió

Reunió telemàtica amb el Gabinet Tècnic

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:30

Reunió

Dspatx assumptes Política Finaciera

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

13:30

Reunió

Reunió Política Financera

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:30

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic de Planificació i secretaria autonómica

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:30

Reunió

Videoconferència Director de Gabinet

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

15:00

Reunió

Videoconferencia proyecte europeu eSos4Rural

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

15:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Reunió sobre perspectives de la gestió de compres d'embalatge en el nou entorn.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

16:00

Reunió

Pla bienal Fent Cooperatives telemàtica

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

16:00

Reunió

Video reunió amb Concoval per a la participació en el "Plan bienal de apoyo y fomento del cooperativismo en la Comunitat Valenciana".

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

16:00

Recepció/Audiència Oficial

Pla bienal Fent Cooperatives -reunió zoom-

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

16:30

Altres

Entrevista telefónica amb un alumne de la UJI

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la Reforma Educativa en els Centres Concertats de la Comunitat Valenciana per videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

16:30

Reunió

reunió de coordinació amb el Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

València (València)

Director General de Centres Docents

16:30

Reunió

Comissió de Seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la CV. Videoconferencia.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

16:30

Reunió

reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

17:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Modernització y Relacions amb la Administració de Justícia

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

17:00

Inauguració

Inauguració acte de la Universitat de València, "Transparència i accés a la informació en temps de Covid-19. Coronavirus"

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

17:00

Reunió

Call amb empresari i consultor

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència telemàtica a l'acte d' inauguració amb la jornada" Transparencia i Accés a la Informació en temps de coronavirus" organitzat per la Universitat de València

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Administració Pública

17:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

17:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb l'alcalde de Cheste

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Transparencia i accés a la informació en temps de Covid-19, Universitat de València

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

17:00

Reunió

Reunió de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia amb la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

17:30

Reunió

reunió amb Amelia Navarro, responsable de la Comissió de Responsabilitat Social de la CEV

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

18:00

Reunió

Call amb empresari i consultor

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

18:00

Reunió

Videoconferència amb alcaldes sobre "Bous al carrer"

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

18:00

Reunió

Associació de directors i directores d'Educació Primària i Infantil (ADIP) i l'Associació de directors i directores d'Educació Secundària (ADIES) per videoconferència

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

18:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista programa de La Cuatro: "Cuatro al día"

València (València)

Director General d'Esport

19:15

Altres

Video-Conferencia "Reptes en la gestió esportiva i el turisme actiu" (Càtedra de l'Esport)

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

Altres

Webinar - Presentació de projectes d'innovació per a l' emergència contra el Covid-19- a càrrec del Hble Sr. President GV Ximo Puig i La Consellera d'Innovació , Univ i Ciencia Sra Carolina Pascual.

València (València)