Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 1 juliol 2020 Dia següent

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

09:30

Reunió

Reunió processos ISO 9001 amb responsable consultora de Qualitas, Cap de Servici de Qualitat i Cap de Servici de Gestió, per mitjà de videoconferència

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:45

Mesa

Comissió telemàtica de treball de la FVMP: modernització de l'Administració, noves tecnologies, telecomunicacions, formació i assessorament jurídic

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

10:00

Reunió

Reunió amb Federació Valenciana de Municipis i provincias de la C.V. i Diputacions

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

10:00

Reunió

Reunió coordinació inici de curs ISEACV Institut Superior Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació

10:00

Altres

Grup de treball de reconstrucció de la FVMP-Videoconferencia

Alacant (Alacant)

Directora General d'Universitats

10:00

Reunió

Reunió coordinació inici de curs ISEACV Institut Superior Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

12:00

Reunió

Reunió grup de treball sobre la Llei de Societat Digital - Videoconferència

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

17:00

Reunió

Videoconferència amb el Col·legi Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

18:00

Reunió

Esdeveniment València Innova Organitzat pel Diari Les Províncies

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació

18:00

Altres

Assistència a esdeveniment "València Innova" de les Províncies

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

Reunió

Videoconferència amb l'Escola d'Organització Industrial

Alacant (Alacant)