Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 1 juliol 2020 Dia següent

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Convocatòria de reunió informativa sobre mesures de prevención front a la Covid-19

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

09:00

Reunió

DG Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Visita

Visita a l'Ajuntament d'Albaida

Albaida (València)

Directora General de Internacionalización

10:00

Obertura

Obertura Jornada de financiació amb el Club d'Exportadors

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

10:00

Reunió

Reunió amb les subdirecciones generals de Labora.

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

10:00

Reunió

Reunió projecte FECOVI amb la directora general de Habitatge i la directora general d'Innovació i Arquitectura

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

11:00

Reunió

Reunió amb el director de REDIT

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

11:00

Reunió

Nedgia

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

12:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Desenvolupament Rural

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:00

Reunió

Direcció General de Obres Públiques, Transport i Moviliitat Sostenible

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

13:00

Reunió

Presentació del Programa de Mandat d'Ateval en el Saló d' Esdeveniments de La Clariana, Ontinyent.

Ontinyent (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

13:00

Reunió

Reunió amb la Subdirecció General d'Economia Social i Emprenedoria

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

13:30

Presentació

Presentació programa nou president ATEVAL

Ontinyent (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

13:30

Presentació

Presentació ATEVAL

Ontinyent (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

13:30

Reunió

Reunió de l'Assemblea Electoral de ATEVAL

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

13:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Presentació ATEVAL

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

16:30

Reunió

Reunió Consell Rector de AIDIMME

València (València)