Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 22 juny 2018 Dia següent

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

08:30

Reunió

Despatx amb el subdirector general de Model Econòmic

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:30

Ple del Consell

Reunió del Ple Consell

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

10:00

Reunió

Despatx amb la subdirectora general de Patrimoni

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Reunió

Reunió amb el personal de la direcció general per a tractar el tema d'indicadors_FSE

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:00

Reunió

Reunió amb biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:30

Reunió

Despatx amb el director general de Finançament i Fons Europeus i l'equip de la Subdirecció General de Projectes i Fons Europeus

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

San Joan

Alacant (Alacant)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Festes patronals de Sant Joan a Alacant

Alacant (Alacant)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

12:30

Reunió

Reunió amb el subsecretari de Transparència

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:45

Reunió

Reunió amb el director general d'Intervenció General

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

13:45

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament i el director general d'Intervención General

València (València)