Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 27 abril 2018 Dia següent

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

09:00

Reunió

Reunió amb el director general d'Economia i el vicepresident executiu de la Agència de la Innovació

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local

Madrid (Madrid)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:30

Visita

Visita a l'empresa Platos Tradicionales

Buñol (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

10:30

Reunió

Reunió amb el Director General de Tributs i Joc i el Sotssecretari de la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

10:30

Reunió

Reunió amb la directora general de Pressupostos i el director gerent de Ferrocarrils de la GV

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Delegada de Seguiment i Avaluació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Madrid (Madrid)

Director General de Tributs i Jocs / IVAT (cessament 13.02.2019)

10:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:00

Inauguració

Inauguració d'EVERIS Alacant.

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

11:30

Reunió

Reunió amb la Directora General de Pressupostos i el Sotssecretari de la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Visita

Visita a l'empresa Carnicos Medina S.A.U.

Buñol (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:30

Reunió

Reunió en la Ciutat de la Llum d'Alacant amb l'empresa GRUP S2 i Societat de Projectes Telemàtics de la Comunitat Valenciana.

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:30

Visita

Visita a l'empresa Cemex

Buñol (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

13:30

Reunió

Reunió amb representants de CaixaBank

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

13:30

Reunió

Despatx amb la subdirectora general de Patrimoni

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

15:00

Dinar/Sopar de Treball

Dinar de treball i reunió amb el Director de l'Escola Politècnica d'Alacant i l'empresa Grup S2

Alacant (Alacant)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

19:00

Lliurament de Premis

III Premis faro Port de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

19:15

Lliurament de Premis

Participació en l'acte d'entrega dels III Premis Faro PortCastelló 2018

Castelló de la Plana (Castelló)