Dia anterior divendres, 29 març 2019 Dia següent

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració SPTCV

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

12:30

Reunió

Reunió amb l'Alcaldia de Novelda

València (València)