Dia anterior dilluns, 27 març 2017 Dia següent

Directora General de Salut Pública

09:30

Reunió

Despatx de treball amb la Unitat de Coordinació i Suport Tècnic a la DGSP

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

10:30

Reunió

Reunió del Comité d'Informàtica i les Telecomunicacions Sanitàries de la Generalitat CITESAN

València (València)

Directora General de Salut Pública

11:00

Reunió

Reunió amb la Cap de Unitat d'Actuació Administrativa

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

12:00

Reunió

Reunió del grup de treball de Participació en Salut

València (València)