Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 20 juny 2018 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Reunió

Agenda de reunions amb representants de la Unió Europea a Brussel·les acompanyant el conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Bruselas (Bélgica)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:00

Reunió

Reunió amb DISID Corporation, S.L.

València (València)

Director General de Tributs i Jocs / IVAT (cessament 13.02.2019)

10:00

Reunió

Reunió amb el Col.legi Notarial

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de “CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.”

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:00

Reunió

Reunió amb Diputació de Valencia.

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Reunió

Reunió amb Director General de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

12:00

Reunió

Despatx amb la subsecretaria d'Hisenda

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:00

Reunió

Reunió de coordinació interna amb els Subdirectors Generals TIC.

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

16:30

Reunió

Reunió del grup de treball de la Comissió de Diàleg del Sector Públic Instrumental

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

20:30

Lliurament de Premis

I Edició dels Premis Comunicació de la Generalitat Valenciana

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

20:30

Lliurament de Premis

I Edició dels Premis de Comunicació de la Generalitat Valenciana

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

20:30

Lliurament de Premis

Assistència a I Edició dels Premis Comunicació de la Generalitat Valenciana

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Reunió

Reunións en Brussel.les

BRUSSEL·LES

Director General de Fons Europeus

Reunió

Viatge a Brussel·les acompanyant el conseller d'Hisenda i Model Econòmic per a tindre reunions amb representants de la Unió Europea

Bruselas