Dia anterior dimarts, 12 març 2019 Dia següent

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Multilateral d'Urbanisme - Ministeri de Foment

Madrid (Madrid)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

11:00

Reunió

Reunió amb la Coordinadora de Persones amb Discapacitat Física de la Comunitat Valenciana (CODIFIVA)

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

13:00

Reunió

Associació Cívica i Cultural de Port Saplaya. Temes: Anell Verd Metropolità y Pla Bàsic de Mobilitat Metropolitana

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

20:00

Visita

Visita a l'ajuntament de Carlet

Carlet (València)