Dia anterior dimecres, 9 gener 2019 Dia següent

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:00

Reunió

Es reuneix amb la directora-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

09:00

Reunió

Reunió amb Antonio Rodríguez. DIC El Puig

València (València)

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunió amb la directora general de Pressupostos

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

11:00

Reunió

Reunió amb regidor del ajuntament de Paterna

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

11:00

Reunió

Reunió Ajuntament La Nucia. PGOU

València (València)

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

11:30

Visita

Visita a les obres de l'ARRU de Sant Llorenç

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

13:00

Reunió

Es reuneix amb l'alcalde de Chelva

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

13:00

Reunió

Reunió TRAGSA. Coordinació posada en marxa Pla d'Agilització Tramitació Urbanística

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

16:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Corts. LOTUP

València (València)