Dia anterior divendres, 29 juny 2018 Dia següent

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell direcció EVha (Entitat Metropolitana d'Habitatge i Sòl)

València (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Direcció EVHA

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva de l'Autoritat del Transport Metropolità de València

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comisión Ejecutiva de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta General i Consell d'Administració de Parc Sagunt

València (València)