Dia anterior dimarts, 19 juny 2018 Dia següent

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assistència a les compareixences de participació pública en Les Corts per la modificació de la LOTUP

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

10:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Catarroja sobre habitatge

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

12:00

Reunió

Reunió amb el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de València

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:00

Reunió

Reunió amb SDG infraestructures, DG intervenció, DG presup, SDG costos personal, SDG elab. presup. per a tractar finançament de l'estat

València (València)